Exhibition: Commoning Kits /Udstilling: Commoning KitsLocation /Sted
FormDesign Center, Malmö, SE

Exhibition period /Udstillingsperiode
06.09.2017 - 10.10.2017

Curator /Kurator 
Stefan Sjöberg


Link /Link
http://www.formdesigncenter.com/en/utstallningar/commoning-kits/

Photo Credit: Petter NilssonSE:

ODLAD / PLACEHOLDER


Kan planters tilvekst og spredning virke som en katalysator for et urbant felleskap? Kan man dyrke frem et sted i byen?
Byers og steders utvikling opererer i en tidsskala det kan være vanskelig å forholde seg til.  Planleggingens forbannelser er det resurskrevende, det kostbare, det tidskrevende.

Urbane fellesrom lider av dette, da det som betraktes som felles ofte bliver formgitt som robuste, langvarige, slitesterke, vedlikeholdelsesfrie, og ofte døde plasser. Rom til felleskap får ikke oppstå, de blir skapt. Det urbane eksperiment uteblir.  I takt med dette blir folkets bruk og tilegnelse av steder og rom i byen formelle og høytidelige. Planters fremvekst og spredning i byer er ofte underlagt de samme regler og regimer, og blir tilrettelagt på samme måter som bygninger tenkes inn i byen. Alléer, bed, inngjerdede haver.

Tiltaket setter en prosess i gang. ved å tilrettelegge for dyrkning av forskjellige planter og vekster med forskjellig levetid,og i forskjellige mikroklimaer. Et temporært arkitektonisk element er utformet for å betjene og behjelpe plantenes fremvekst og fungerer samtidig som en placeholder for et fremtidig parkrom i byen.

Et rutenett av jordspyd inndeler et jordstykke i flere små. Spydene understøtter et tak som samler regnvann.  Konstruksjonen er stabilisert av barduner. Tak og vegger av plastikkduk gir mulighet for drivhuseffekt.

Stedets fremtidige utvikling ligger i byboerens hender. Jordspydene kan avstive og stabilisere et voksende tre, eller holde et fuglenett. Overdekningen fjernes der trær og busker blir for høye. På sikt blir oppdeles det opprinnelige innendørsrom til små klynger av inne- og utendørsrom.  Det innsatte arkitektoniske elementet blir gradvis mere temporært enn enkelte av plantene.

En likevekt oppstår, Både arkitektur og vekster skal betjenes og holdes ved like. Parkrommet forblir i et stadium av endring. Livssyklusen gjentas (Kanskje et annet sted?)


Participating Architectural Offices /Deltagende arkitektkontorer
Arrhov Frick, Eriksen Skajaa, Förstberg Ling, In Praise of Shadows, Krupinski/Krupinska, lenschow & pihlmann, LETH & GORI, Marge, Nilsson Rahm, Norell/Rodhe, Rintala Eggertson, Sted, Vardehaugen + AHAA

Index -

lenschow & pihlmann

Skabelonloftet
Refshalevej 167f
1432 København K, DK
0045 6062 5266


post@lenschowpihlmann.dk