Exhibition: Dissections /Udstilling: DissektionerLocation /Sted
Dreyers Arkitektur Galleri, DAC, Danish Architecture Centre, Strandgade 27B, 1401 Copenhagen, DK

Vernissage /Fernisering
12.10.2017

Exhibition period /Udstillingsperiode 
13.10.2017 - 05.11.2017

Curator /Kurator
Dreyers Fond 


Link /Link
http://www.dac.dk/da/dac-life/udstillinger/2017/dreyers-arkitektur-galleri/

Photo Credit: Hampus Berndtson


EN:
“A façade section from a wind-swept summer cottage on the Danish island of Mols. A corner from a mountain cabin in Norway. A supporting structure from a home in Gentofte, north of Copenhagen. A new lining for an old half-timbered farmhouse near Aarhus, Denmark. The framework from a pavilion in a baroque garden north of Copenhagen. A mirror from a stage set at Roskilde Festival.

The materials speak their own language. How they are combined gives them their own unique system, order and logic.

This exhibition presents dissections of six of our projects, where certain materials and building components have been used in their raw and ‘natural’ form, providing insights into our work.

Just as the columns are a key element in the space you are standing in right now, all the dissections on display here are essential, experiential elements in the projects they are a part of.

These six dissections demonstrate the vital role materials play in the spaces we create and in the atmosphere we experience.”

A special thanks to The Danish Art Foundation, Dansk Overflade Teknik, Space 10, Emil Roman Froege, Hampus Berndtson and Søren Bjørnshave Taul
DA:
“Et facadeudsnit fra et vejrbelastet sommerhus på Mols. Et hjørne fra en hytte i de norske fjelde. En bærende konstruktion fra en villa i Gentofte. En aptering af en gammel bindingsværksgård uden for Århus. Skelettet til en pavillon i en nordsjællandsk barokhave. Et element af en sceneinstallation på Roskilde Festival.

Materialer taler deres eget sprog. Måden hvorpå de sættes sammen og monteres bidrager igen med sin egen systematik, orden og logik.

De udstillede dissektioner giver ved hjælp af konkrete materialer og bygningsdele i deres rå og “naturlige” form et indblik i seks af vores projekter.

Ligesom søjlerne er væsentlige for det rum, du nu står i, er alle de udstillede dissektioner essentielle, oplevelsesdrivende elementer for de projekter, de indgår i. Vi har udvalgt sammenhænge i vore projekter, hvor de materialer projekterne består af spiller en afgørende rolle for hvilke rum der bliver skabt og den atmosfære man oplever i dem.”  


Vi giver en stor tak til Statens Kunstfond, Dansk Overflade Teknik, Space 10, Emil Roman Froege, Hampus Berndtson og Søren Bjørnshave Taul
Index -

lenschow & pihlmann

Skabelonloftet
Refshalevej 167f
1432 København K, DK
0045 6062 5266


post@lenschowpihlmann.dk