House on Fanø /Længebolig på Fanø


EN: 
Fanø's longhouse has been the inspiration for a new single-family house on Fanø an Island in the Wadden Sea. The typology is characterised by its elongated shape where the barn and habitation were traditionally placed under a continuous roof. To protect against the harsh west winds of the island, they are oriented from east to west. They are simple and robust in their detailing and clear in their use and application of materials. The house can be seen as a new interpretation of the traditional long house typology.
DA:
Fanøs traditionelle længehuse har været udgangspunktet for et nyt enfamiliehus i Nordby på Fanø. Længerne er karakteristiske i deres langstrakte form, hvor stald og beboelse var placeret under et sammenhængende tag. For at beskytte mod den hårde vestenvind på øen er de orienteret fra øst mod vest. De har en klar og læsbar materialebrug, og de er enkle og robuste i deres detaljering. Det nye enfamiliehus trækker på elementer fra de traditionelle længehuse, og fortolker dem ind i en nutidig byggeskik.Location /Sted
Nordby, Fanø, DK

Year /År
2020

Size /Størrelse
198 sqm


Photo Credit: Hampus Berndtson           


        


         
     


Index -